Kan erhvervslejer kræve erstatning for driftstab af udlejer som følge af byfornyelse?

Print

Oprettet d. 14/11 - 2005

Lejeren af et værtshus indgik i 1995 en ny lejekontrakt med udlejer, hvori der blev taget højde for en eventuel omsætningsnedgang i forbindelse med en påtænkt byfornyelse af ejendommen.

Lejer var under forhandlingerne repræsenteret af advokat, og udlejer havde på et tidligere tidspunkt afholdt et orienteringsmøde med lejerne i ejendommen om byfornyelsen.

Omsætningstabet for lejer blev større, end hun havde kunnet forudse, selv om byfornyelsesprojektet blev gennemført stort set som planlagt.

Landsretten fandt, at lejeren ikke havde ført bevis for, at byfornyelsen vedrørende udlejers ejendom blev gennemført på en måde som indebar, at udlejer var erstatningsansvarlig overfor lejeren vedrørende driftstab i byggeperioden.

Udlejer blev herefter frifundet for kravet om erstatning.

(Vestre Landsrets dom af 15. november 2001, 1. afdeling, B-1818-00, Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2002.110)

Kommentar: Dommen illustrerer, at det er en fordel for udlejer, at have fyldestgørende aftalegrundlag med lejerne, når han påtænker at byforny sin ejendom.