Frist for at indbringe spørgsmål til Boligretten

Print

Oprettet d. 11/10 - 2006

Udlejer anlagde en sag ved Boligretten mod lejer i forbindelse med en huslejekendelse af 2. september 2005 med påstand vedrørende depositum, forudbetalt leje m.v.

Under retssagen ændrede udlejer sine påstande til at omfatte andre dele af huslejekendelsen.

Boligretten afviste, at de nye forhold kunne gøres gældende under sagen, men landsretten stadfæstede, at der intet grundlag var for at antage at boligreguleringsloven har til hensigt at regulere, hvordan afgørelsen bringes for retten, blot at disse sker i henhold til retsplejelovens almindelige regler i kapitel 21-23.

Udlejeren kunne derfor indbringe de spørgsmål, der vedrørte huslejekendelsen.

Kommentarer

Denne afgørelse illustrerer at når der er uenighed mellem udlejer og lejer kan sagen efter Huslejenævnets afgørelse indbringes for landsretten i henhold til de nye regler således at parterne ikke er afskåret fra at bringe den fulde sag til vurdering efterhånden som sagen skrider frem.

Vestre Landsrets kendelse af 27. juni 2006, afdeling B – VLK 1104-06