Ændring af Lov om ligebehandling af mænd og kvinder, lov om dagpenge og lov om børnepasningsorlov

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 17/5 - 2002

Som det formentlig er de fleste bekendt, er barselsorlovsperioden udvidet til ca. et år - nærmere bestemt 4 uger før fødslen og op til 46 uger efter fødslen. Ændringerne gælder for børn født den 1. januar 2002 og senere.

(Lov 2002-03-25 nr. 141).