Usaglig opsigelse - manglende ansættelsesbevis

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/3 - 2000

Gartnerne G, der var gift med hinanden, blev ansat på planteskolen A med henblik på en senere overtagelse af denne. Der opstod imidlertid uoverensstemmelser mellem G og A, idet der opstod tvivl om, hvorvidt der var indgået en bindende købskontrakt. A afskedigede herefter G, der under den senere retssag gjorde gældende, at opsigelserne ikke var saglige, idet disse alene var begrundet i uoverensstemmelserne omkring gennemførelsen af salget af A.

Landsretten fandt det ikke bevist, at opsigelserne havde været rimeligt begrundede i G’s eller A’s forhold, hvorefter G tilkendtes en godtgørelse, svarende til 2 måneders løn til hver.

(Østre Landsrets dom af 14. december 2000.