Uberettiget bortvisning af skibsfører, der havde indtaget alkohol

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 23/5 - 2002

Sagen omhandlede, hvorvidt bortvisningen af en skibsfører, der havde en urinalkoholpromille på 0,83, var berettiget. Af rederiets alkoholpolitik fremgik, at en blodalkoholpromille på 0,4 eller mere kunne medføre bortvisning.

Retten fandt, at der ikke var nogen reel tvivl om, at blodalkolholpromillen på et tidspunkt havde oversteget 0,4, og fandt det endda overvejende sandsynligt, at blodalkoholpromillen havde været omkring 0,6. Skibsføreren havde derfor overtrådt reglerne for ansættelsesforholdet. Formuleringen af personalepolitikken gav imidlertid indtryk af, at mindre overtrædelser ville blive mødt med en mildere sanktion end bortvisning, hvorfor der skulle foretages en nøjere vurdering af forseelsen.

Retten afvejede her skibsførerens stilling i forhold til graden af alkoholpåvirkningen og forholdene i øvrigt på tidspunktet for alkoholindtagelsen, og fandt derfor bortvisningen uberettiget, men en afskedigelse berettiget.

Skibsføreren var derfor berettiget til opsigelsesperiode med sædvanlig løn samt fratrædelsesgodtgørelse svarende til i alt 8 måneders løn.

(Sø- og Handelsrettens dom af 6. december 2001).