Sygdom - godtgørelse for usaglig opsigelse

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 24/2 - 2003

En funktionær blev efter cirka syv ugers sygdom opsagt fra sin stilling hos en virksomhed. En uge forinden opsigelsen havde virksomheden fremsendt brev til funktionæren med anmodning om senest dagen efter at rette henvendelse med besked om, hvornår funktionæren påregnede at påbegynde arbejdet igen. Funktionæren rettede i overensstemmelse hermed dagen efter henvendelse til virksomheden og oplyste, at han påregnede at genoptage arbejdet en uge senere. På denne baggrund anså landsretten ikke opsigelsen, der alene støttedes på sygdom, for rimeligt begrundet i funktionærens forhold. Funktionæren tilkendtes herefter godtgørelse svarende til én måneds løn i medfør af Funktionærlovens § 2b. Funktionæren havde på opsigelsestidspunktet knap to års anciennitet.

(VLD af 3. oktober 2002).

Kommentar: Dommen tjener til belysning af, at godtgørelsesniveauet i medfør af § 2b ikke i alle tilfælde udgør et beløb svarende til lønnen i halvdelen af opsigelsesvarslet.