Passivitet og bortvisning som følge af spirituskørsel

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 17/3 - 2006

F, der var ansat som servicemontør i virksomheden M, blev i sin sommerferie i juli måned sigtet for spirituskørsel. Den 11. august modtog han en tilkendegivelse fra politimesteren, hvoraf det fremgik, at han med udgangen af august frakendtes førerretten i 2 år. Idet han havde til hensigt at tiltræde tilkendegivelsen, kontaktede han en kontorassistent hos M. Under telefonsamtalen enedes F og kontorassistenten om, at hun skulle orientere firmaets advokat. Advokaten blev informeret om situationen den 19. august, og den 20. august orienterede han virksomhedens ledelse i Tyskland. På et møde den 27. august meddelte M’s advokat F, at han ville blive bortvist, såfremt man ikke kunne finde en anden løsning, og den 29. august blev F bortvist skriftligt. Landsretten fastslog i sin dom, at M ikke havde udvist passivitet, idet det blev lagt til grund, at virksomhedens ledelse først den 20. august blev orienteret om F’s spirituskørsel.

(Vestre Landsrets dom af 22. november 2005, 1. afd., B-0041-05)