Medarbejders opdatering/kopiering af data til hjemmecomputer i opsigelsesperioden var bortvisningsgrund.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 1/4 - 2005

En medarbejder M blev af virksomheden V opsagt på grund af stressbetinget sygdom. Ifølge opsigelsesbrevet forventede V ikke, at M ville være i stand til at passe sit arbejde i opsigelsesperioden, og M pålagdes at aflevere blandt andet sin hjemmecomputer samt nøgle til V dagen efter opsigelsen. Kort tid efter opsigelsen indfandt M sig hos V og opdaterede/kopierede data til sin hjemmecomputer. Da V opdagede dette, blev M bortvist.

Under sagen hævdede M, at han havde foretaget opdateringen/kopieringen af data til sin hjemmecomputer for eventuelt at kunne stå til rådighed for V i opsigelsesperioden. Efter bevisførelsen og indholdet af opsigelsesbrevet fandt landsrettens flertal det klart tilkendegivet, at M ikke skulle arbejde i opsigelsesperioden, og at det hverken var aftalt eller accepteret af V, at M kunne opdatere data eller beholde hjemmecomputeren. M's opdatering/kopiering af data havde således ikke i forhold til V haft noget anerkendelsesværdigt formål.

Da M indtog en betroet stilling med adgang til følsomme oplysninger, der ville kunne misbruges af V's konkurrenter, og idet opdateringen/kopieringen fandt sted på et tidspunkt, hvor M var bekendt med, at V's ledelse var bortrejst, fandt landsretten bortvisningen berettiget.

(Vestre Landsrets dom af 24. februar 2005 i sag 14. afd. nr. B-0502)