Konkurrenceklausuler fra før 1999.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 14/12 - 2004

Kan en konkurrenceklausul, der er aftalt før lovændringen i 1999 stadig gøres gældende overfor den ansatte – og hvad skal der i øvrigt til for, at man har en ”betroet stilling”…

Selskab M anlagde sag mod tidligere ansat J med krav om betaling af knap 60.000 kr., idet M mente, at J ved at tage ansættelse hos en konkurrent havde overtrådt en konkurrenceklausul. J påstod frifindelse bl.a. under anbringende af, at han ikke havde foretaget handlinger i strid med konkurrenceklausulen i sin nye stilling, og at konkurrenceklausulen desuden var ugyldig, fordi den var påtaget før 1999, men dog ikke opfyldte de krav, der blev indført til klausuler i 1999. Det blev lagt til grund, at J havde indtaget en særlig betroet stilling hos M, og at den nye arbejdsgiver var konkurrent til M. Der var ikke grundlag for at anse konkurrenceklausulen for ugyldig. M fik herefter medhold.

(Vestre Landsrets dom af 24. september 2004 – B2451/2003)