Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 25/2 - 2005

En medarbejder blev ansat den 22. maj 2000 og opsagt igen pr. 31. maj 2000. I henhold til et retsforlig betalte arbejdsgiveren herefter medarbejderen løn i opsigelsesperioden 1. – 30. juni 2000, idet medarbejderen var funktionær, og idet det ikke var godtgjort, at arbejdet var af rent midlertidig karakter, eller at medarbejderen var ansat på prøve. I relation til ansættelsesbeviset fandt landsretten, at da ansættelsesforholdet i henhold til de funktionærretlige regler havde haft en varighed på en måned, skulle medarbejderen have haft et ansættelsesbevis, hvorfor denne tilkendtes en godtgørelse på kr. 10.000,00.

(VLD af 11. oktober 2002).

Kommentar: Dommen illustrerer, at pligten til at udfærdige ansættelsesbeviser ikke påvirkes af en mellemkommende opsigelse. Virksomhederne skal med andre ord være opmærksomme på, at man ikke kan undlade at udfærdige et ansættelsesbevis blot fordi man relativt hurtigt konstaterer, at samarbejdet ikke kommer til at fungere.