Bortvisning som følge af manko i pengeskab

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 8/6 - 2006

Arbejdstageren A, der var ansat i supermarkedet F, blev afskediget som følge af en manko på 1.500 kr. i Fs pengeskab.

A blev den 18. juni 2003 overdraget ansvaret for pengeskabet fra før åbningstid, men på grund af travlhed, blev skabet ikke gjort op om morgenen. I løbet af dagen blev det overdraget A at være ansvarlig for pengeskabet indtil dagen efter. Først klokken 15:30 blev pengeskabet opgjort. Pengeskabet blev ikke opgjort efter lukketid, da der ikke var andre medarbejdere over 18 år i butikken, og eftersom pengeskabet kun måtte opgøres under tilstedeværelse af to personer. Den efterfølgende dag viste en opgørelse, at der manglede kr. 1.500 i pengeskabet.

Pengeskabets logbog viste, at det kun var As personlige kode, der var blevet brugt den 18. juni 2003. Som forklaring på differencen foreslog A, at differencen kunne være opstået som følge af forkert veksling fra kasserne. Denne forklaring anså As overordnede for noget usandsynlig, da differencen var for stor, og da en sådan fejl ville være opdaget ved opgørelse af kasserne under forudsætning af, at kassemedarbejderne var ærlige.

Østre Landsret lagde i sin afgørelse til grund, at pengeskabet stemte, da det blev opgjort den 18. juni 2003 kl. 15:30, at kun A havde åbnet skabet frem til dagen efter, samt at der ikke forelå omstændigheder, der med rimelighed kunne forklare differencen. Mankoen måtte herefter anses for at skyldes As grove misligholdelse af sine forpligtelser, hvorfor bortvisningen var berettiget.

(Østre Landsrets dom af 18. april 2006, 23. afd., sag B-3275-05)