Bortvisning berettiget

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/7 - 2002

Funktionæren F, der var sygemeldt i opsigelsesperioden, blev bortvist, da F ikke mødte på arbejde, efter at F´s læge havde nægtet at udstede ny lægeerklæring som dokumentation for, at F fortsat var syg. Retten fandt, at virksomheden V som følge af F´s længerevarende sygemelding havde ret til at kræve, at F indhentede nærmere oplysninger om sygdommens forventede varighed gennem sin læge, jfr. Funktionærlovens § 5, stk. 4. Da F ikke fortsat kunne dokumentere sin sygdom ved lægeerklæring og heller ikke mødte på arbejde, fandtes bortvisningen berettiget.

(VLD af 14. februar 2002)