Arbejdsløshedskasse erstatningsansvarlig for fejlrådgivning i forbindelse med efterløn.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 28/2 - 2005

K anlagde sag mod sin fagforenings arbejdsløshedskasse med krav om en erstatning på 695.000 kr., fordi hun efter rådgivning fra fagforeningen opsagde sit arbejde og søgte efterløn uden at være berettiget hertil. Kravet svarede til 5 års efterløn. Det var bevist, at fagforeningen ved sin rådgivning havde handlet erstatningspådragende over for K.

K havde ikke forsømt at begrænse sit tab. Erstatningen blev opgjort på baggrund af den forventede efterlønsydelse. K havde under anken nedsat kravet til godt 250.000 kr. og dette beløb blev fagforeningen dømt til at betale.

(Vestre Landsrets dom af 17. december 2004, 12. afd., sag B-0718-03)