Lovforslag om ophævelse af krav om solvarmeinstallation

Print

Oprettet d. 22/5 - 2002

I 2001 vedtog den daværende regering en ændring til lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v., hvorefter der som et beskæftigelsesfremmende og energipolitisk tiltag blev indført tvungen brug af solvarmeinstallation i særlige (større eller offentlige) byggerier.

Den nuværende regering ønsker loven ophævet – den er endnu ikke trådt i kraft.

(Lovforslag nr. L 157 fremsat den 12. marts 2002 af Økonomi- og Erhvervsministeren)