Gyldigheden af tillæg til aftaler - ophævelse af samarbejdsaftale

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 20/9 - 2005

En person, der designer og producerer tøjkollektioner indgik i september 2000 en samarbejdsaftale med en virksomhed, som skulle påtage sig salg og markedsføring af hendes produkter. I samarbejdsaftalen var der en bestemmelse, der udtrykte, at ændringer og tillæg til aftalen skulle være skriftlige og underskrevet af begge parter for at være gyldige.

På et tidspunkt blev der udarbejdet et tillæg til samarbejdsaftalen, hvorved personens samarbejdspartner skulle acceptere, at hun med virkning fra samarbejdsaftalens indgåelse havde omdannet sin virksomhed til et anpartsselskab, men dette tillæg blev ikke underskrevet af parterne.

Højesteret bemærkede, at eftersom det fremgik af samarbejdsaftalen, at ændringer og tillæg til aftalen skulle være skriftlige og underskrevne, og eftersom tillægget ikke var underskrevet, var personen fortsat rette medkontrahent og dermed rette sagsøgte i sagen.

Sagens øvrige tvistemål gik på spørgsmålet om en ophævelse var berettiget eller ej, og på hvor stor en eventuel erstatning skulle være, og i den forbindelse var problemstillingen den, at personen havde ophævet samarbejdsaftalen overfor hendes salgs- og markedsføringspartner med henvisning til, at partneren havde misligholdt aftalen i form af manglende rettidige betalinger af hendes tilgodehavender. Højesteret lagde vægt på, at personens forfaldne tilgodehavende på ophævelsestidspunktet var ca. 33.000 kr., og at hun ikke under samhandelsforholdets forløb havde varslet ophævelse af kontrakten i tilfælde af betalingsmisligholdelse, og derfor nåede Højesteret frem til, at ophævelsen var uberettiget.

(Højesterets dom af 8. februar 2005 i sag 318/2005 (2. afd.) UfR2005.1480H)

Kommentar: Afgørelsen viser vigtigheden af at respektere sine egen bestemmelser i de aftaler man indgår og faktisk følge dem, hvis man ønsker at lave ændringer i kontrakten, som senere skal kunne bruges til noget under en retssag.

Dommen viser ydermere, at domstolene generelt vil have større forståelse for en ophævelse, som finder sted efter en forudgående varsling, end en ophævelse der finder sted uden en sådan varsling.