Fiskeridirektoratets inddragelse af tilladelse til industrifiskeri var ugyldig

Print

Oprettet d. 7/3 - 2001

To kutterejere fik inddraget deres licens til industrifiskeri, efter at de havde landet en fangst uden forinden at have anmeldt deres ankomst eller landing.

Kutterejerne havde i overenstemmelse med reglerne anmeldt deres ankomst til Esbjerg Fiskeindustri hvor losningen skulle foregå. Ved en fejl var meldingen ikke blevet givet videre til Fiskeridirektoratet. Ved landingen skulle kutterejerne efter reglerne selv notere fangstens registreringsnummer i skibets logbog, men den sædvanlige fremgangsmåde var at Esbjerg Fiskeindustri, der skulle have videregivet kutterejernes anmeldelse til Fiskeridirektoratet, selv noterede registreringsnummeret i kutternes logbog.

I dette tilfælde konstaterede kutterejerne først at registreringsnumrene ikke var indført i logbogen da losningen var udført.

Landsretten fandt ikke at der forelå noget holdepunkt for at kutterejerne bevidst havde søgt at unddrage lasterne fra myndighedernes kontrol, og fandt Fiskeridirektoratets inddragelse af fiskeritilladelserne ugyldig (UfR 2001 s. 669 V.)

Kommentar: Som mange andre regler der skal sikre myndigheders kontrol med virksomheders produktion og miljøforhold, indeholder den relevante lovgivning en række meget formelle regler.
Men sommetider er det nødvendigt at træde et skridt tilbage og huske formålet med lovgivningen (Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 851 af 4. December 1999 om regulering af fiskeri af sild og makrel i Nordsøen, Skagerrak og visse andre farvande i årene 1999-2003 – også kaldet Reguleringsbekendtgørelsen for 1999) – det har Vestre Landsret gjort i denne sag.