Naboret - dele af glaseret tag skal fjernes

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 5/11 - 2010

Retten i Århus har afsagt dom i en sag, hvor en nabo havde nedlagt påstand om, at en husejer skulle fjerne en del af sit glaserede tegltag.

Tegltaget - der var lovligt opført - gav naboen gener i form af genskin fra teglstenene.

Under sagen påberåbte naboen sig, at generne oversteg den tålegrænse, som følger af de dommerskabte naboretlige principper. Hvor tålegrænsen er overskredet, kan det medføre erstatningansvar og i særlige tilfælde påbud om, at den genstand eller den aktivitet, som forårsager generne skal fjernes eller ændres.

Retten i Århus gav naboen medhold og dømte husejeren til at fjerne den del af taget, som medførte gener for naboen.

Spørgsmålet er naturligvis herefter, hvilken betydning dommen vil få for lignende sager. På den ene side vil dommen i sagens natur indgå sammen med en række andre domme i forhold til at fastlægge den såkaldte naboretlige tålegrænse, og dermed vil dommen også kunne få en præcedensvirkning for andre sager. På den anden side karakteriseres naboretsdommene ofte ved at være meget konkrete, idet genernes karakter og omfang ligesom aktiviteten, der forvolder genen, i større eller mindre grad afviger i hvert enkelt tilfælde. Med andre ord bygger naboretlige afgørelser ofte på nogle konkrete omstændigheder, der kan være med til at begrænse afgørelsernes generelle præcedensvirkning.

Kilde for så vidt angår dommen: www.jp.dk og www.bolius.dk