Abonner via RSS Abonner på RSS

Leje og leasing

Krav om fraflytningsrapport gælder også for “ældre” lejeaftaler

I forbindelse med en fraflytning af et lejemål har udlejere, der udlejer mere end ét lejemål, pligt til at indkalde lejer til et fraflytningssyn.

Læs hele artiklen

TILSIDESÆTTELSE AF URIMELIGE LEJEREGULERINGSVILKÅR I ERHVERVSLEJEKON-TRAKT.

Østre Landsret har i en dom fra januar 2015 har lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt vilkårene i en erhvervslejekontrakt kunne tilsidesættes som følge af, at de i det konkrete tilfælde var uri

Læs hele artiklen

Husk de nye regler om ind- og fraflytningssyn

I rigtig mange lejekontrakter – hvad enten der er tale om boliglejekontrakter eller erhvervslejekontrakter – indeholder et vilkår om, at der i forbindelse med indflytning skal foretages en fælles genn

Læs hele artiklen

Opsigelse af tidsbegrænset lejeaftale

Domme kan ofte hjælpe til med at få klarlagt retstilstanden, hvis den ikke klart kan udledes af lovgivningen eller omstændighederne i øvrigt.

Læs hele artiklen

Lejer har kun pligt til at stævne udlejer, hvis der er en tvist

I erhvervslejeforhold har lejer som udgangspunkt krav på erstatning, hvis lejeaftalen opsiges fra udlejers side.

Læs hele artiklen

7 vigtige ændringer med den nye lejelov

Den 1. juli træder den ”nye” lejelov i kraft. Det er i bund og grund en smule misvisende at kalde det en ny lejelov, da der ikke er tale om en helt ny lejelov men derimod omfattende ændringer i den eksisterende lejelovgivning. Efter en prøveperiode på et par år, er det meningen, at boligreguleringsloven og lejeloven skal samles i en lov; og så kan man vel tale om en ny lejelov.

I denne artikel vil jeg kort fremhæve nogle af de vigtigste punkter i den ændrede lovgivning. Det er således ikke en udtømmende liste over alle ændringer.

Læs hele artiklen

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens gård som en del af lejeforholdet.

En lejekontrakt vedrørende et boliglejemål indeholdt ikke en bestemmelse om ret for lejer, L, til parkering i gården, men L havde siden sin indflytning i 1991 parkeret i gården uden indsigelse fra udl

Læs hele artiklen

Sommerhuse på fremmed grund

Folketinget har vedtaget en ny lov, der træder i kraft den 1. april 2014, om sommerhuse på fremmed grund. Loven omfatter således lejeaftaler vedrørende grunde, hvorpå der er placeret et sommerhus, som tilhører lejeren.Loven omfatter ikke aftaler om leje af grund, hvor sommerhuset alene eller hovedsageligt benyttes til erhvervsmæssig udlejning.

Læs hele artiklen

ERHVERSLEJERET

Vi har stor erfaring på det lejeretlige område.

Læs hele artiklen

Hvem skriver om dette område