KØB AF FAST EJENDOM I UDLANDET

Print

Oprettet d. 7/10 - 2013

Danske købere af fast ejendom i udlandet oplever ofte, at handelen forløber meget forskelligt fra det, man kender fra Danmark.

Det er helt naturligt. Hvert land har sit eget sprog, kultur, tradition og regler.

Man kan ikke forvente, at en ejendomshandel i udlandet foregår på samme måde som i Danmark. Hvert land har sine særpræg!

Derfor er det meget vigtigt, at man søger kvalificeret juridisk bistand fra det samme øjeblik man finder drømmehuset. Det er den eneste måde, man kan være sikker på, at alle ejendomshandlens dokumenter er i orden, at der ikke har været nogle misforståelser på grund af sproget, osv.

Hos Forum Advokater kan vi give dig denne juridiske bistand. Vi kender det lokale sprog (engelsk, fransk, italiensk, spansk, tyrkisk, tysk) og vi ved også – gennem mange års erfaring – hvordan ejendomshandlen fungerer i de forskellige lande.

Vi har endvidere et godt og betroet netværk i udlandet.

Vort kendskab til sproget og til gangen i en ejendomshandlens virkemåde er din sikkerhed for, at ejendomshandlen vil blive gennemført bedst muligt for dig.

Så hvis du finder dit drømmehus i udlandet: kontakt os med det samme (det er bedst, at det sker før du underskriver nogen dokumenter, så vi kan varetage dine interesser fra begyndelsen). Vi kan kontrollere, at de oplysninger, du har modtaget fra ejendomsmægler, er i overensstemmelse med de faktiske forhold, så vi kan give grønt lys til at underskrive købsaftalen. Bagefter kan vi bistå dig med det endelige skøde og drage omsorg for, at skødet blevet tinglyst.

Vi kan endvidere udarbejde fuldmagter i de forskellige sprog (og drage omsorg for at fuldmagterne indeholder de betingelser som er nødvendige for at fuldmagten er gyldig i det pågældende land) så du ikke behøver at være på stedet når ejendomshandlens dokumenter skal underskrives.

Samtidig med rådgivning om købet af ejendommen kan vi oplyse dig om, hvordan arveforholdene og arvereglerne i det pågældende land er, og om nødvendigt kan vi hjælpe dig med oprettelse af testamente, så dette opfylder alle betingelser for at blive betragtet som gyldigt i det land, hvor ejendommen ligger.

Så hvis I finder drømmehuset, kontakt os! Så kan I være sikre på, at ejendomshandlen ”kører som i Danmark”.