Igen alvorlige problemer med digital tinglysning

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 26/1 - 2011

Brugerne af www.tinglysning.dk har rapporteret om en række problemer efter de seneste opdateringer. Danske Advokater har bedt både Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten om kommunikere om disse problemer på deres hjemmesider, således at antallet af afviste anmeldelser og omfanget af ekstraarbejde hos både anmeldere og Tinglysningsrettens medarbejdere kan reduceres, men det har de ikke ønsket, så derfor vil vi her opliste de væsentligste problemer:
Et af de meget alvorlige konkrete problemer er, at flere brugere er blevet slettet fra underskriftsdatabasen. Det betyder, at anmeldere, der underskriver på vegne af en klient med fuldmagt, efterfølgende får afvist deres anmeldelse og skal anmelde på ny. Vi opfordrer derfor vore medlemmer til at være opmærksomme på denne fejltype ved afvisninger.
Desuden er vi blevet bekendt med, at der i sidste uge har været problemer med underskriftsmappen. Tinglysningsretten oplyser, at dette problem er løst nu, men ikke desto mindre modtager vi fortsat tilkendegivelser om problemer.
Problemer med sletning af kladder
Der er ydermere problemer med en mystisk angivelse af dokumenttype i kladder, eksempelvis ”mangler navn i DB(Cla)”, ligesom der har været problemer med at få lov at slette kladder, dobbeltoprettede kladder og problemer med at gemme kladder ”oveni”. Det betyder, at den gemte kladde ikke opdateres i overensstemmelse med de ændringer, der er foretaget.
Endelig er der fortsat problemer med det antal fuldmagtsgivere, man kan underskrive for. Det blev stillet i udsigt, at der efter opdateringen primo august 2010 kunne underskrives for rigtig mange fuldmagtsgivere. Men opdateringen fejlede dengang på dette punkt. Det blev lovet udbedret med opdateringen her i januar 2011, men det er fortsat ikke muligt. Hvis der angives flere fuldmagtsgivere til samme fuldmagtshaver, end det er muligt for den pågældende ekspeditionstype (mellem 5 og 30), vil dokumentet under ”vis” i underskriftsmappen vise flg. besked: ” Dokumentet opdateres (opdater listen) ”, hvilket betyder, at operationen er mislykkedes.
Fejl vedr. transport af pantebrev
I øvrigt har Tinglysningsretten over for et af vore medlemmer oplyst, at der er fejl i systemet vedr. anmeldelse af transport af pantebrev, jf. flg. besked (direkte citat): ”Det er desværre en fejl i systemet, da dette ved ekspeditionstype transport afviser sagerne automatisk. For at undgå det bedes i anføre noget i følgebrevet (oplysninger til Tinglysningsretten), da sagen så vil udtages til manuel behandling og blive tinglyst.”
Danske Advokater har som nævnt prøvet at få en officiel udmelding fra Tinglysningsretten om problemerne - men indtil videre uden held. I mellemtiden kan vi kun opfordre til, at de af vore medlemmer, der oplever fejl og problemer med www.tinglysning.dk, benytter sig af kontaktformularen. Vi ved godt, at det er meget omstændeligt og unødvendigt ressourcekrævende for alle, men det er desværre eneste mulighed, da Tinglysningsretten som nævnt ikke ønsker at tilkendegive problemer på deres egen hjemmeside.
Husk vore fif og vejledninger
Husk, at du som medlem af Danske Advokater også kan benytte dig af vores praktiske fif og vidensdeling om digital tinglysning. Vi har bl.a. under Praktiske fif / Generelt (underskrifter, anmeldelser, afvisninger, frist, fejlmeddelelser mv.) vejledning om ”Indsigelse/kære over afvisning eller lysning med frist, der anses for sket med urette”.
Kilde: Danske Advokater 25021.2011