Hvorfor kan en ægtepagt være en god idé?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 21/10 - 2015

Lad mig begynde med en advarsel: alene at tale om ægtepagt vil, hvis du har været gift nogen tid, kunne forskrække din ægtefælle. Det er synd, for alle ægtepar burde have en afklaret holdning til om de kan få fordele ved at lave ægtepagt. Min opfordring skal derfor være: vis denne artikel til din ægtefælle og fortæl, at ”Allan har sagt, at den bør vi tale om og forholde os til – sammen”.

Færre benytter ægtepagt. Som advokat kan det godt undre mig, for behovet for ægtepagter er ikke faldet. Men det er brugen af dem. I Forum Advokater holder vi hvert år en hel del kurser og fra samtaler med deltagerne ved jeg, at en del af forklaringen er, at der mangler kendskab til, hvad en ægtepagt kan gøre. Vidste du for eksempel, at hvis du kombinerer den med et testamente, så kan du fordoble virkningen?

I løbet af fem år er antallet af ægtepagter faldet med 13,2 pct., så tallet sidste år var 8415. En del af faldet i antal ægtepagter kan måske også forklares med, at særejerne allerede er oprettet.

Pensioner

I dansk ret gælder, at pensionen følger personen. Som udgangspunkt skal pensioner altså ikke deles ved skilsmisse. Hvis du vil ændre udgangspunktet skal det ske ved ægtepagt. Her kan du vælge, at rate- og kapitalpensioner og aldersopsparinger skal deles. Livrenter er næsten umulige at håndtere, men det bør ikke hindre en snak om det. Rigtig mange pensioner er i dag kørt over på livrenter og det kan give ret store problemer, hvis ægtefællerne ikke har gjort sig det bevidst.

Mange vælger ægtepagten for at rette op på de skævheder der er en følge af, at pensioner ikke deles ved skilsmisse. Hvis den ene arbejder i hjemmet og den anden på arbejdsmarkedet vil det ofte give en utilsigtet skævhed. Det er klogt at tale om det, inden ægteskabelige problemer måske opstår og udelukker en løsning. I værste fald kan det føre direkte ud i en opløsning af ægteskabet.

En livrente er stadig personlig og er oftere indbygget i den pensionsordning, du har via din arbejdsplads,
og på grund af skattereformer fra 2010 og fremefter er flere er begyndt at tegne livrenter for at få skattefradrag, fordi ratepensionsloftet er blevet sat ned.

Ægtepagten er ikke kun til skilsmisser

Ægtepagten kan ikke kun bruges til at sikre begge jer begge lige store pensioner efter barsler eller år som selvstændig, hvis I skulle gå hen og blive skilt. Den er også nyttig, hvis en af jer har privat virksomhed og gerne vil sikre familien mod økonomisk ruin, i tilfælde af firmaet går konkurs.

I sådan et tilfælde hæftes der personligt for gælden. Det er muligt at lave en gaveægtepagt og på den måde kan f.eks. huset og aktierne gives til den anden ægtefællen. Det vil ofte være fornuftigt i den forbindelse at sikre, at gaven er fælleseje. Hvis ægteskabet ophører ved skilsmisse betyder det, at f.eks. huset alligevel deles i to lige store dele.

En ægtepagt kan også oprettes, så du sikrer din ægtefælle, hvis du dør først. Det kan være en fordel, hvis I har børn – ikke mindst hver sit tidligere forhold. I så fald kan ægtepagten betyde, at den af jer, der lever længst, ikke behøver at skulle af med en del af fællesejet til arvinger; men uden det kræver, at der skal indhentes samtykke til at sidde i uskiftet bo. Dette gælder også, selv om I kun har fælles børn.

Ægtepagt kan have store konsekvenser

Det er vigtigt at begge parter er frotrolige med, hvad en ægtepagt betyder. Det er derfor vigtigt, at I får professionel rådgivning fra en erfaren advokat.

Vær opmærksom på, at alene ordet ”ægtepagt” kan skabe uro i forholdet. Det kan sætte tanker i gang om skilsmisse og flugt, så et er vigtigt, at I går forsigtigt til værks. Et udgangspunkt kunne være, at I tale ud fra denne lille artikel. Det er mit forslag, at alle ægtefæller gør sig klart om de har brug for en ægtepagt, hvad enten det er for at sikre ligedeling af pensioner eller for at stille længstlevende bedst muligt eller for at skærme mod en risiko ved selvstændig virksomhed.

Læsestof

http://forumorientering.dk/sites/default/files/Online_folder_0.pdf (især folder nr. 3, 2 og 1, 11, 12 , 20, 18 og 19).

His du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til artiklens forfatter, advokat(H) Allan Ohms på 4638 0321 eller på hovednummeret 7022 8850 eller pr mail til ao@forumadvokater.dk og du er velkommen til at tjekke vores hjemmeside med oversigt over, hvad vi og vores advokater kan hjælpe dig med www.forumadvokater.dk Hvis du vil abonnere på dit eget nyhedsbrev, kan du – gratis – gøre det her http://forumorientering.dk/node/1248

Hvis du vil deltage i et af vore gratis temamøder, så tjek ind her: http://forumorientering.dk/arrangementer