Hvem er bopælsforælder? Hvem er samværsforælder? Hvem bestemmer hvad? Også når der er fælles forældremyndighed.

Print

Skrevet af Helene Treschow d. 7/6 - 2019

Én af de sværeste beslutninger, når forældre ikke skal være sammen længere er at finde ud af, hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder. Selvom forældrene ønsker, at børnene skal være lige meget hos hver, eller har aftalt delt bopæl, er der stadig kun én, der kan have børnenes adresse.

Det er ikke sådan, at en bopælsforælder på egen hånd kan bestemme alt. Er der fælles forældremyndighed, er I som forældre stadig fælles om de mere alvorlige og betydningsfulde beslutninger. De spørgsmål, I skal være enige om, er blandt andet:

• Væsentlig medicinsk behandling og større indgreb
• Skolevalg, videreuddannelse
• Skolefritidsordning
• Efterskoleophold
• Risikofyldt fritidsaktivitet, som f.eks. dykning, boksning, motorsport, bjergbestigning
• Flytning til udlandet, herunder flytning til Grønland og Færøerne
• Navnevalg
• Religion, herunder konfirmation eller ej
• Udstedelse af pas

Bopælsforælderen (den der har børnenes adresse) kan træffe nogle beslutninger på egen hånd, når det gælder større dagligdags beslutninger. Det kan for eksempel være:

• Flytning med jeres børn inden for landets grænser (det skal varsles seks uger før flytning overfor den anden forælder)
• Ved uenighed om, hvor jeres børn skal gå i dagpleje, vuggestue eller børnehave, er det bopælsforælderen, der kan tage den endelige beslutning
• Bopælsforælderen træffer beslutninger vedrørende barnets daglige velbefindende, herunder om barnet skal gå til skolepsykolog, i en børnegruppe
el.lign., og træffer også beslutninger om almindelige lægeundersøgelser og behandlinger

Samværsforælderen kan træffe dagligdags beslutninger på egen hånd, når barnet er på samvær – det kan hver forælder gøre. Det afgørende er, hvem banet opholder sig hos i situationen. Sådanne beslutninger af mere dagligdags karakter kan for eksempel være:

• Hvad jeres børn skal lave i sin fritid under samværet (det afgørende er, at fritidsaktiviteterne foregår enten efter aftale med den anden forælder eller
sker i den periode, hvor børnene opholder sig hos samværsforælderen)
• Sengetider, når børnene er hos samværsforælderen
• Hvilke legekammerater, børnene omgås

Vil du vide mere? Står du midt i en svær tid i livet i forhold til forældremyndighed, bopæl og/eller samvær? Så er du velkommen til at kontakte mig på htr@forumadvokater.dk, eller ringe til mig på dir.tlf. 46380389.