Herrelandsholdet i håndbold havde ikke processuel partsevne. Sag afvist.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 22/2 - 2013

HSF havde for det danske herrelandshold i håndbold sagsøgt S med påstand om, at S skulle anerkende at have været uberettiget til at udbyde et onlinemanagerspil, EM Håndbold Manager 2012, på en hjemmeside med anvendelse af navnene på spillerne på det danske herrelandshold i håndbold.

Der var endvidere nedlagt påstand om erstatning og vederlag på 100.000 kr. Alle spillerne i S' spil var opført med deres fulde navne og deres placeringer på banen. De kommercielle rettigheder til spillernes egne navne i landsholdssammenhæng tilkommer spillerne selv.

Ifølge vedtægterne for foreningen P, der er en selvstændig juridisk person, er det P's formål at administrere visse indtægter som foreningens aktive medlemmer, landsholdsspillerne, erhverver via deres deltagelse på landsholdet. P administreres af HSF.

Det danske herrelandshold i håndbold er ikke en selvstændig juridisk person, men betegner en ubestemt kreds af håndboldspillere, efter at disse er udtaget til at repræsentere landsholdet. Landsholdet er uden styringsorganer, formaliserede vedtægter og er ikke indehaver eller administrator af landsholdsspillernes rettigheder.

Der tilkommer ikke landsholdet nogen processuel partsevne, og HSF som mandatar for landsholdet kunne derfor ikke være sagsøger i sagen. S' påstand om sagens afvisning blev derfor taget til følge. Se også afgørelsen SH2012.V-0035-12.
S.H.D. 6. november 2012 i sag V-35-12

U.2013.598S