Har jeg ret til at vide, om der er oprettet testamente?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 26/4 - 2017

En datter bad om kopi af et testamente, som hun mente, at hendes far, og dennes hustru havde oprettet for notaren for 20 år siden. Havde hun krav på det? Nej, sagde retten.

Datteren anførte, at hun havde tiltrådt en disposition i testamentet, og at hun derfor var part i en notarialforretning og havde retlig interesse, jf. notarialbekendtgørelsens § 17 og retsplejelovens § 41.

Det var uvist, om der vitterlig var oprettet et notartestamente, og hvad det i givet fald indeholdt. Derfor blev datteren ikke betragtet som part i en notarialforretning.

Faderens og hans hustrus eventuelle notartestamente var efter sin natur bestemt til først at komme til tredjemands kundskab efter deres død. På denne baggrund, og da datteren ikke i øvrigt havde påvist en individuel væsentlig interesse i at få udleveret en udskrift af det eventuelle testamente, blev hendes anmodning ikke taget til følge.

KOMMENTAR:
Et testamente er et meget privat dokument. Derfor er der snævre grænser for, hvem der kan få lov til at få oplyst, om der er et testamente og til at se indholdet. Udgangspunktet er, at kopi af testamenter oprettet af nulevende personer alene kan udleveres til opretterne selv. Afgørelsen er derfor ikke overraskende, men medtages, da emnet ofte giver anledning til spørgsmål.

TFA2016.488