Giv en gave – og spar boafgift

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 2/7 - 2015

Boafgiften (som før kaldtes arveafgift) varierer i Danmark mellem 0% og 36,25%. Ægtefæller og godkendte velgørende organisationer betaler ikke afgift. børn, stedbørn og deres børn, adoptivbørn og bortadopterede børn, svigerbørn, plejebørn under visse betingelser, samlever (eller andre personer), som du har boet sammen med i mindst de sidste 2 år før dødsfaldet, din samlever, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år, men på dødstidspunktet ventede, havde eller havde haft et fælles barn (herunder hvis den fælles bopæl var ophørt på grund af institutionsanbringelse/ældrebolig), dine forældre, din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle og visse almennyttige organisationer betaler 15 %. Andre betaler 36,25 %. Denne gruppe omfatter f.eks. søskende, nevøer, niecer, din samlevers børn (medmindre barnet har boet hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, og barnets ophold hos dig er begyndt, inden barnet fyldte 15 år), og alle andre, du f.eks. begunstiger i dit testamente.
Den arvingskreds der skal betale den høje boafgift på 36,25 procent kan dog gøre noget for at slippe billigere. De kan ved testamente lade en velgørende forening arve f.eks. 30 procent mod at betale boafgiften. Ved en arvebeholdning på tre millioner kroner vil det betyde, at arven til de berettigede øges med små 160.000 kroner, samtidig med at den velgørende forening netto vil få ca. 170.000 kroner.
Dette hænger sammen med, at velgørende foreninger ikke selv betaler boafgift. I eksemplet ville for eksempel en nevø skulle betale afgift med godt en million kroner, mens den velgørende forening kun skal betale for den del, der tilfalder nevøen (det vil i eksemplet sige ca. 730.000 kroner).
Afgiftsbesparelsen er i eksemplet delt nogenlunde mellem den velgørende forening og arvingen. Ved at regulere på procentsatsen, kan der skrues på fordelingen. Hvis den velgørende forening arver 28 procent, vil den få godt 85.000 kroner netto, mens arvingen få netto godt 217.000 kroner mere, end hvis den velgørende forening ikke var indsat. Omvendt, hvis den velgørende forening arver 35 procent, vil den få netto ca. 372.000 kroner, og arvingens nettoarv vil være næsten upåvirket (den vil øges med netto ca. 7.000 kroner).
Desværre overser mange denne model, og dermed går velgørende foreninger glip af mange indtægter - og en del arvinger betaler meget mere i boafgift, end de kunne nøjes med.
I praksis kræver udnyttelsen af muligheden, at du opretter et testamente, men udgiften herved er beskeden i forhold til de fordele, der kan opnås.
Læs mere om jura på www.forumorientering.dk eller www.forumadvokater.dk