Georg Jensen A/S accepterer bøde på 1 mio. kr.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 25/2 - 2013

Georg Jensen har accepteret et bødeforelæg fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på 1 mio. kr. for at fastsætte bindende videresalgspriser i strid med konkurrencelovens § 6 (forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler).

Georg Jensen A/S kontaktede konkurrencemyndighederne, da man fandt ud af, at nogle af virksomhedens medarbejdere havde forlangt, at forhandlere skulle overholde vejledende udsalgspriser som mindstepriser.

Der er tale om en stor og markant bøde. Niveauet for overtrædelser af denne art har været på mellem nogle hundredetusinde og helt op til 15 millioner kroner. Der har dog kun været ganske få bøder på mere end en million kroner i denne type sager.

Fra 1. marts 2013 ændres konkurrenceloven. Det vil nok føre til større bøder. Efter den nye konkurrencelov vil det forventede bødeniveau for en overtrædelse, som den Georg Jensen har erkendt, være på mellem 4 mio. kr. og 20 mio. kr.