Generationsskifter bør fremrykkes til før 1. januar 2012

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 23/11 - 2011

Som led i finanslovsaftalen er det besluttet, at der skal strammes op i mulighederne for at overdrage med skattemæssig succession. Grænsen for hvornår et selskab betragtes som pengetank nedsættes fra 75% til 25%. Grænsen skal have virkning fra 1. januar 2012.

Nedsættelsen fra 75% til 25% kan betyde, at generationsskifter til nære familiemedlemmer eller nære med medarbejdere ikke kan ske med succession.

Stramningen rammer tillige muligheden for anvendelse af reglerne om ophørspension, kapitalafkast af aktier og anparter efter virksomhedsskatteloven samt etablerings- og iværksætterkontoloven. Stramningen består i en nedsættelse af grænsen for, hvornår der anses at foreligge en pengetank.

Efter de pt. gældende regler anses et selskab for en pengetank, såfremt mere end 75% af selskabets omsætning, opgjort som gennemsnittet af de sidste 3 år, stammer fra udlejning af fast ejendom, afkast af kontanter eller værdipapirer eller såfremt mere end 75% af handelsværdien af selskabets aktiver, opgjort som gennemsnittet af de sidste 3 år, består af udlejningsejendomme, kontanter og værdipapirer. Bortforpagtning af landbrug og skovbrug m.v., jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses ikke for udlejning af fast ejendom. Ejerandele i datterselskaber, hvor selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25% af ejerandelene anses ikke for værdipapirer. I stedet medregnes datterselskabets indtægter og aktiver i beregningen af om de 75% er overskredet eller ej.

Aftalen mellem finanslovspartierne er, at de 75% nedsættes til 25%.

På baggrund af stramningen bør de kapitalejere, som efter nytår ikke kan overdrage med succession eller anvende reglerne om ophørspension overveje at få overdragelsen på plads inden udløbet af 2011.

Forum Advokater bistår gerne med at vurdere, om en overdragelse med fordel kan ske før udløbet af 2011.

Kontakt advokat Erik Øvlisen, 46 38 03 24 eller eo@forumadvokater.dk