Forældelsesfrist 3 år i Danmark - 5 år i Grønland

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 20/1 - 2016

Forældelsesloven, indførte fra 1. januar 2008, indførte ved § 3, stk. 1, som noget nyt en hovedregel om forældelse af fordringer på 3 år. Samtidig skete der med forældelseslovens § 29, stk. 2, ophævelse af Lov nr. 274 af 22. december 1908 om Forældelse af visse Fordringer (1908-loven) og Danske Lov 5-14-4.

Forældelsesloven gælder (§ 31) ikke for Færøerne&Grønland, men kan sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som "de særlige færøske og grønlandske forhold" tilsiger. En sådan ikraftsættelse har ikke fundet sted.