erhvervelse af fast ejendom

Erstatningskrav forældet, selvom der var indgået aftale omkring suspension af forældelsen.

En andelsboligforening fik opført en ejendom med 58 boliger. Andelsboligforeningen indgik en aftale med bygherre, som fik udført tegningsmateriale hos et arkitektfirma.

Læs hele artiklen

Hvem skriver om dette område