Du kan altid betale kontant i butikkerne

Print

Skrevet af Jesper Rye Jensen d. 11/11 - 2016

Selv om forbrugerne i stadig højere grad vælger ikke at bruge kontanter men i stedet for at betale med kreditkort, mobilpay, swipp og lignende, er det vigtigt at huske på, at man som erhvervsdrivende som udgangspunkt skal modtage kontanter, hvis man i øvrigt modtager betaling.

Det har Fitness World måtte sande, og kæden har efter henvendelse fra Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, meddelt, at man fremover også kan betale med kontanter i kædens centre. Sagen er opstået som følge af, at en forbruger tilbage i 2015 klagede til Forbrugerombudsmanden over, at vedkommende ikke kunne få lov til at betale med kontanter i Fitness World.

Det følger af betalingstjenesteloven, at hvis en erhvervsdrivende vælger at modtage betaling via et betalingsinstrument, der er godkendt via lov om betalingstjenester, hvilket vil sige Dankort, kreditkort, mobilpay, swipp og lignende, er den erhvervsdrivende også forpligtet til at modtage kontanter. Eneste undtagelse til reglen er, hvis der er tale om et ubemandet forretningssted, og betaling således sker gennem en automat, eller hvis der er tale om fjernsalg, hvilket vil være tilfældet, hvis det pågældende forretningssted reelt blot er et udstillingslokale, og aftaleindgåelsen sker over internettet. I disse tilfælde kan den erhvervsdrivende afvise at modtage kontant betaling.

Selv om den erhvervsdrivende er forpligtet til at modtage kontant betaling, er der dog stadigvæk grænser for, hvad den erhvervsdrivende er forpligtet til at modtage. Det fremgår således af møntloven, at ingen er forpligtet til at modtage mere end 25 af hver mønt i en enkelt betaling. Hvis kunden insisterer på at betale med mønter, kan den erhvervsdrivende nægte at modtage mere end kr. 962,50, og større beløb kan således kræves betalt med sedler, idet der ikke er noget maksimum for, hvor mange pengesedler man er forpligtet til at modtage i en betaling.

Uanset at man som betaler er berettiget til at betale med pengesedler og uanset beløbets størrelse, skal man være opmærksom på, at det fremgår af hvidvaskloven, der har til formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som udgangspunkt kun må modtage betaling op til kr. 50.000 kontant. Kun hvis man er omfattet af hvidvaskloven, og dermed skal overholde nogen nærmere bestemmelser om indhentelse af oplysninger fra indbetaler, hvilket er alle banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og advokater, må man modtage kontant betalinger, der overstiger kr. 50.000. Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at man modtager Dankorts- eller kreditkortsbetalinger i den størrelse.