Dom: Dyr afgift uanset de to boede kun 20 meter fra hinanden

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 9/2 - 2017

En arving søgte om fritagelse for betaling af tillægsboafgift under henvisning til, at han i samarbejde med hjemmehjælpen igennem flere år havde passet den nu afdøde, der var hans søster. Han redegjorde nærmere for pasningens omfang, og oplyste, at han ikke havde boet sammen med søsteren, men at denne af nødvendighedsgrunde havde boet på lignende vilkår i et hus ganske tæt på arvingens eget hus.
Skifteretten fandt, at den omstændighed, at afdøde i mere end to år havde haft bopæl ganske tæt på arvingen, og at arvingen havde passet afdøde i flere år, ikke kunne danne grundlag for at fritage arvingen for betaling af tillægsboafgift.

Arvingen kærede afgørelsen og gjorde i den forbindelse gældende, at hans situation kunne sidestilles med, at han har haft fælles bopæl med afdøde, idet hun i 6 år havde boet i et hus kun 20 meter fra ham, at han i flere år havde passet hende, og at den eneste grund til, at de ikke boede sammen var pladsmangel, idet hans handicappede datter og barnebarn opholdt sig hos ham i dagtimerne.

Landsretten erklærede sig enig i skifterettens begrundelse og resultat og stadfæstede kendelsen.

KOMMENTAR:

Lever du i et papirløst forhold er der som udgangspunkt ingen arveret imellem parterne - medmindre I har oprettet indbyrdes testamente. Det gælder uanset om I har børn eller ej, og uanset hvor længe I har boet sammen. Efter to års samliv skal der ikke betales tillægsboafgift (36,25%), men kun boafgift (15%) af arven mellem papirløse. Denne regel betyder ikke, at der automatisk opstår arveret efter mere end to års samliv, da arveretten kun opstår i kraft af et testamente. Afgørelsen her viser, at ”samliv” kræver mee end at bo tæt på hinanden, i praksis reelt samme folkeregisterradresse.