Det kostede 14 dage i fængsel at stemme to gange om Patentdomstolen.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 12/2 - 2015

En domsmandsret har idømt en 48-årig mand fra Køge 14 dages betinget fængsel for den 25. maj 2014 at have skaffet sig adgang til at deltage i folkeafstemningen om den Fælles Europæiske Patentdomstol, uagtet at han allerede samme dag havde afgivet sin stemme. Manden kunne stemme på ny, fordi hans valgkort fejlagtigt ikke var blevet inddraget, da han første gang samme dag havde afgivet sin stemme.

Den 48- årige nægtede sig skyldig men retten fandt imidlertid manden skyldig i uberettiget at have skaffet sig adgang til at afgive endnu en stemme i afstemningen om Patentdomstolen.

Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 14 dage.
Retten i Roskilde. Dom afsagt den 6. februar 2015 sagsnr. SS 9A-5668/2014.