barnets tarv

Højesteret afgør (også) forældreansvarssager efter et konkret skøn.

De seneste 3 højesteretsdomme om forældremyndighed og skilsmissebørns bopæl er afgjort snævert med 3-2 flertal – såkaldt dissens. Det er måske forståeligt men rigtig ærgerligt.

Læs hele artiklen

Ny bog: Barnets Bedste – efter skilsmissen af Ruth Juul på eget forlag Kondia

Det er unægtelig sin sag at anmelde en bog objektivt, når jeg selv på omslaget er citeret for dette: ”En rigtig god bog med mange gode eksempler, som de fleste kan forholde sig til.

Læs hele artiklen

Hvad koster det, når din erhvervsbil ikke er mærket?

Det har retten nu taget stilling til.

Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen. Hans bil var ikke mærket.

Læs hele artiklen

Hvor skal barnet bo?

Far (F) anlagde sag mod mor (M) og forlangte, at børnenes bopæl skulle flyttes fra mor til far. Børnene var tæt knyttet til begge forældre og der var et meget højt konfliktniveau.

Læs hele artiklen

”Førstehjælp” til delebørnsfamilier

Som familieadvokat står jeg tit på 1. række, når der opstår udfordringer i delebørnsfamilier. Jeg ser ofte, at udfordringerne hurtigt kan blive til en stor, ofte unødig konflikt.

Læs hele artiklen

Hvem skriver om dette område