Arveafkald med forbehold for om livsarvingers arveret var gyldigt.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 12/4 - 2017

Du kan godt give afkald på arv. Det betyder, at du siger nej tak til at arve. Nogle gange sker det, fordi den, der giver afkald, er i økonomiske vanskeligheder - og her skal du holde tungen lige i munden. Denne sag handlede om "at holde tungen lige i munden" - og landsretten vurderede, at det passerede var OK.

En mand gav i 2012 arveafkald overfor mor, der var 93. Det skete med forbehold af livsarvingernes arveret. Manden lagde arveafkaldet hos moderen og bad sin bror om at lægge det i moderens papirer. I 2013 blev manden taget under konkursbehandling, og i 2014 døde moderen.

Mandens konkursbo anlagde sag mod mandens døtre med påstand om, at arveafkaldet var ugyldigt.

Landsretten bemærkede, at den omstændighed, at arveafkaldet var givet under forbehold af livsarvingernes arveret, ikke indebar, at arveafkaldet måtte betegnes som et betinget arveafkald.

Landsretten mente, at mandens arveafkald var meddelt uden betingelser, og det er ikke en gyldighedsbetingelse, at arvelader - moderen - har accepteret arveafkaldet. Det skal bare være kommet frem til arvelader. Landsretten fandt, at moderen havde modtaget arveafkaldet, og at hun havde den fornødne habilitet til at forstå det ukomplicerede arveafkald. Arveafkaldet var under disse omstændigheder gyldigt.

KOMMENTAR: Det gik godt, men det var dyrt at føre sag om det. Det havde været en god investering at konsultere en advokat og få konkret vejledning om fremgangsmåden. Måske kunne det have sparet en byrets- og en landsretssag.

U.2017.1160 Ø.