To 16 årige drenge straffet for at skaffe sig adgang til piges Facebook profil

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 15/3 - 2013

(kaldet ”Facerape”

De to drenge tilstod i retten. Den ene havde været kæreste med pigen et halvt år tidligere. Han havde i den forbindelse lært hendes kode. Den tidligere kæreste gik sammen med sin ven inde og kikkede på den lukkede del af pigens Facebook profil. Vennen gik senere samme dag selv ind på pigens profil. Her tog han nogle private beskeder med seksuelt indhold fra den lukkede del og lagde dem på den åbne del. Han skiftede profilbillede og coverbillede, så profilbilledet kom til at fremstå som om, at pigen havde en penis foran sin mund. Han oprettede også en falsk besked på væggen, hvor han skrev til pigens farfar, at han var den dårligste bedstefar i verden og forhåbentlig døde af kræft.

Anklagemyndigheden ønskede sagen afgjort med et tiltalefrafald, hvilket betyder, at politiet undlader at rejse tiltale for forholdet, hvis de sigtede erkender sig skyldige og accepterer nogle fastsatte vilkår. Vilkårene i denne sag var, at de to drenge skulle betale en bøde fastsat af retten og undlade at lave ny kriminalitet inden for det næste år. Retten fastsatte bøden til den dreng, der kun havde været inde og kikke, til samlet 2.000 kr., og til den dreng, der også havde foretaget ændringer på siden, til samlet 4.000 kr. Da der er tale om en overtrædelse af straffeloven, og drengene er under 18 år, vil straffen stå på drengenes almindelige straffeattest i 1 år. Den vil stå i 10 år på den straffeattest, som kan indhentes af visse offentlige myndigheder, hvis man søger job hos myndigheden.

De bestemmelser, der var overtrådt, var:
Straffelovens § 263, stk. 2: Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.
Straffelovens § 264 d: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.
Straffelovens § 232: Den, der ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Retten i Helsingør. 21-02-2013.