10 GODE RÅD til auktionskøberen

Print

Skrevet af Thomas Buus Pedersen d. 7/10 - 2013

Råd til auktionskøber

1. Klargør dit behov

Det at købe en fast ejendom er en vigtig beslutning, hvad enten dette sker på en tvangsauktion eller ved en frivillig handel.
Det er derfor vigtigt, at du på forhånd har gjort dit behov op – hvor stor skal ejendommen være, hvor skal den ligge, hvilke faciliteter skal den have osv.

2. Find ejendommen

For at finde den rigtige ejendom må du afsøge markedet. Dette sker lettest ved at gå ind på www.tvangsauktioner.dk, hvor stort set alle tvangsauktioner i Danmark annonceres.
Det kan også være en god ide at se på øvrige boligsider for at være orienteret om, hvad der i øvrigt er udbudt på markedet og til hvilke priser.

3. Penge

Tal med banken i god tid, så du har klarhed over din økonomi, vilkår og hvilket rådighedsbeløb, du har til køb på tvangsauktion. Husk der kan være udgifter til istandsættelse og mangler.
Når du har fundet den ejendom du vil byde på, bør du tage en snak mere med din bank. Køb på tvangsauktion stiller krav til kontant betaling, der skal opfyldes relativt hurtigt efter auktionen, så du skal også likviditetsmæssigt være klædt på til at købe.

4. Lån i ejendommen

Når du byder på ejendommen, accepterer du at give en bestemt pris for ejendommen, hvortil kommer det størstebeløb, der er opgjort, og som skal betales udover budsummen. Det vil ofte være et temmelig stort beløb, som kan ændres under auktionen.
Hvis lån bliver dækket ind ved auktionen kan det være en idé at overveje at overtage dem – det kræver drøftelse med din rådgiver og din bank at vurdere, om det er muligt og om det er en god idé.

Der er mulighed for på forhånd at drøfte med kreditforening og andre, om du, hvis du bliver højstbydende på auktionen, kan overtage lånet.

5. Forberedelse

Det at købe på auktion er anderledes end køb i fri handel, idet beslutningen om købet skal tages på selve auktionen, og idet der ikke er nogen fortrydelsesret.

Det er en god ide at besøge et par andre auktioner på forhånd, således at du har lært lidt om, hvordan det egentlig foregår.
Der er også mulighed for at deltage på kurser i køb af fast ejendom på tvangsauktion - se her

6. Salgsmateriale

Til alle tvangsauktioner er udfærdiget en salgsopstilling. Den viser de vilkår der gælder og den giver et overblik over økonomien ved køb på auktion. Vær dog opmærksom på, at det kræver nogen øvelse at forstå opstillingen og de forbehold, der gælder for den.
Salgsopstillingen kan fås ved at henvende sig til fogedretten eller til den advokat, der har lavet salgsopstillingen og ofte kan den udskrives på
www.tvangsauktioner.dk.

Jo før du har salgsopstillingen, jo bedre er muligheden for at du kan nå at forberede dig.

7. Detaljer og tekst – læs det med småt

Til salgsopstillingen er knyttet nogle vilkår, der sidder som omslag til salgsopstillingen. Her er en række punkter, det er vigtigt at læse igennem for at forstå, hvad vilkårene er for at købe på tvangsauktion. Også her gælder, at det er tung juridisk tekst, som de færreste ikke-jurister har mulighed for umiddelbart at forstå fuldt ud. Det er derfor vigtigt du bruger tid på at forstå vilkårene.

8. Når ejendommen er fundet

Der er mulighed for at besigtige ejendommen.
Dette sker ved, at du retter henvendelse til rekvirenten (altså den der har rekvireret tvangsauktionen) og spørge, hvornår der er besigtigelse af ejendommen.

Du kan ikke påregne mere end en enkelt besigtigelse, og ofte måske først 8-10 dage før selve auktionen.
Da du ikke i forbindelse med tvangsauktion har tilstandsrapporter og andet, er det en god idé at have en rådgiver eller en teknisk sagkyndig med ved besigtigelsen.

9. Rådgivning

Når du har gennemgået det materialet, dvs. salgsopstilling med bilag, kan der meget vel opstå en eller anden form for usikkerhed.
Der er her mulighed for at ringe til rekvirenten eller en af rekvirentens dygtige sekretærer og stille spørgsmål. Dette vil kunne afklare en del af usikkerheden.

Det kan under alle omstændigheder være en god ide at du alliere dig med din advokat og drøfter forholdene forud for auktionen, idet det er en stor beslutning, du skal træffe på auktionsmødet.

10. På auktionen

Beslut på forhånd, hvor meget du vil byde.

Der er en særlig stemning på auktioner, og det er vigtigt ikke at blive grebet af den euforiske stemning, der kan være, hvis flere giver sig til at byde op omkring ejendommen. Fastlæg derfor på forhånd, hvor langt du vil byde.

Det bud, du har fastlagt, bør være i en realistisk ramme, ellers vil du blive skuffet for mange gange under auktioner derved, at andre byder højere.

Denne liste er forfattet af advokaterne Svend Raether, Kenneth Tygesen og Thomas Buus Pedersen. Du kan kontakte dem hos Forum Advokater 70228050