Pas på – tiliset bilrude kan koste dig kørekortet

En mand havde travlt og skrabede kun en del af forruden fri for is. Hvad koster det, når politiet opdager det? Bilisten erkendte tilisningen, men mente ikke at have ført bilen under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Han blev dømt i byretten, men ankede til landsretten med krav om frifindelse for påstanden om betinget frakendelse af førerretten. Bilisten erkendte at have overtrådt færdselslovens § 67. Spørgsmålet var herefter, om overtrædelsen var sket under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Renteswap ikke tilsidesat eller ophævet

En banks rådgivning af en andelsboligforening medførte ikke, at en renteswapaftale var ugyldig eller kunne ophæves, ligesom rådgivningen ikke medførte et erstatningsansvar for banken. Andelsboligforeningen blev stiftet i 2005 med henblik på opførelse af en række andelsboliger. I begyndelse af 2006 var renten steget, og andelshaverne var bekymrede for yderligere stigninger med deraf følgende stigninger i boligafgiften.

Overskridelse af den naboretlige tålegrænse ved genskin fra sortglaserede teglsten.

Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2016 meddelt to boligejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. oktober 2016. Et ægtepar erhvervede i 1993 en ejendom i et parcelhusområde.

Skorstensfejeren fik bøden halveret i Højesteret

Skorstensfejermester blev straffet med bøde, idet to af hans ansatte havde renset skorstene uden sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, men bøden blev halveret på grund af undskyldelige forhold. To ansatte hos en skorstensfejermester havde renset skorstene, mens de stod på rygningen af et t

Abonner via RSS Abonner på RSS

Arrangementer

Se flere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere