Grundejerforening dømt erstatningspligtig på baggrund af vedtægter.

Højesteretsdom bør læses af mange grundejerforeninger I februar 2013 faldt skadelidte og pådrog sig personskade. Faldulykken skete på en privat fællesvej ud for Dorthe Agerskovs ejendom. Hun havde ikke foretaget glatførebekæmpelse. På den baggrund fastslog landsretten, at Dorthe Agerskov skulle anerkende erstatningsansvaret for den personskade, som skadelidte pådrog sig ved ulykken. Dorthe Agerskov var medlem af Grundejerforeningen Planetbyen. Det fremgik af grundejerforeningens vedtægter, at foreningen forestod ren- og vedligeholdelse, snerydning, glatføregrusning etc.

Passagerne vandt i Højesteret

Det har igennem mange året været store udfordringer med at flyselskaberne overbookede deres fly og flyafgange blev ofte forsinkede og aflyst. Dette havde store samfundsmæssige konsekvenser, og for at presse flyselskaberne til ikke at overbooke flyene og til at stræbe efter, at gennemføre flyvningerne rettidigt, vedtog EU forordning 261/2004.

Planloven ændres

Regeringen har indgået aftale med Socialdemokratiet, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti om ændringer af planloven

Folketingets ombudsmand: Der er vide rammer for de ansattes ytringsfrihed. Det skal en kommune huske. Alvorlig påtale til kommunen.

En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne- og ungeområdet i kommunen blev debatteret. Kommunen erfarede, at en række institutionsledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet ville melde sig ind i gruppen.

Abonner via RSS Abonner på RSS

Arrangementer

Se flere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere