Udsivning af methangas var ikke en varig naboretlig gene.

Det er et ikke ukendt fænomen, at der fra gamle affaldsdepoter kan strømme methangas. Dette skete også i forbindelse med et ældre affaldsdeponi, som var lukket ned i 2006, tilhørende KARA/Noveren. Naboen, der havde købt sin ejendom i 2006, konstaterede ligesom andre naboer i 2008, at der var udsivning af gas. KARA igangsatte sammen med myndighederne afværgeforanstaltninger på naboens ejendom. I 2009 kunne der ikke længere konstateres gas på naboejendommen.

Husk de nye regler om ind- og fraflytningssyn

I rigtig mange lejekontrakter – hvad enten der er tale om boliglejekontrakter eller erhvervslejekontrakter – indeholder et vilkår om, at der i forbindelse med indflytning skal foretages en fælles gennemgang eller lignende af lejemålet med henblik på at vurdere dets stand. I mange tilfælde får parterne dog ikke gennemført indflytningssynet.

Danmark får måske sin første rumlov i dag!

I dag 3. behandles Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsens forslag (L 128) til lov om aktiviteter i det ydre rum. Ministeren nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, hvis formål bl.a. var at tilvejebringe grundlag for lovgivning vedrørende danske aktiviteter i det ydre rum.

Bodelingsoverenskomst - udskydelse af opgørelse af boslodskrav - gave

Skat har accepteret en udskudt opgørelse af boslodskrav og derfor anset betalingen af boslodskrav 4 år efter indgåelse af boldelingsoverenskomst for skattefri for modtagerægtefællen H.

Abonner via RSS Abonner på RSS

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere