Har jeg ret til at vide, om der er oprettet testamente?

En datter bad om kopi af et testamente, som hun mente, at hendes far, og dennes hustru havde oprettet for notaren for 20 år siden. Havde hun krav på det? Nej, sagde retten. Datteren anførte, at hun havde tiltrådt en disposition i testamentet, og at hun derfor var part i en notarialforretning og havde retlig interesse, jf. notarialbekendtgørelsens § 17 og retsplejelovens § 41. Det var uvist, om der vitterlig var oprettet et notartestamente, og hvad det i givet fald indeholdt. Derfor blev datteren ikke betragtet som part i en notarialforretning.

Arveafkald med forbehold for om livsarvingers arveret var gyldigt.

Du kan godt give afkald på arv. Det betyder, at du siger nej tak til at arve. Nogle gange sker det, fordi den, der giver afkald, er i økonomiske vanskeligheder - og her skal du holde tungen lige i munden. Denne sag handlede om "at holde tungen lige i munden" - og landsretten vurderede, at det passerede var OK. En mand gav i 2012 arveafkald overfor mor, der var 93. Det skete med forbehold af livsarvingernes arveret. Manden lagde arveafkaldet hos moderen og bad sin bror om at lægge det i moderens papirer. I 2013 blev manden taget under konkursbehandling, og i 2014 døde moderen.

Somalisk statsborger udvist for altid. Højesteret ændrer landsrettens afgørelse.

Tiltalte var i landsretten idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for forsøg på hjemmerøveri og for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om udvisning for bestandig.

Fodfejl ved gavegivning kostede over 12 millioner kroner

Københavns Byret har netop afsagt dom i en sag, der viser at det er afgørende vigtigt at overholde de formelle og de juridiske regler, når ægtefæller handler med hinanden. I denne sag blev en lejlighed oprindeligt købt for 4,95 mio. kr.

Abonner via RSS Abonner på RSS

Arrangementer

Se flere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere