Tre retsinstanser: du kan ikke nøjes med en betinget dom for groft skattesvig

Der var ikke grundlag for at gøre dom for momssvig og grov skattesvig i et andengangstilfælde helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste. Tiltalte var fundet skyldig i bl.a. momssvig og grov skattesvig, hvorved han i 2011 og 2012 havde unddraget statskassen for ca. 1,2 mio. kr. Straffen var fastsat til 1 års fængsel. Tiltalte var i 2005 idømt fængsel i 40 dage for ligeartet kriminalitet, hvor det unddragne beløb udgjorde ca.

Hvad koster det, når din erhvervsbil ikke er mærket?

Det har retten nu taget stilling til. Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen. Hans bil var ikke mærket. Bilen har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med tiltaltes selskab som registreret ejer og bruger. Der var hverken mærket med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer. Tiltalte udeblev fra retsmødet. Byretten fandt tiltalte skyldig i tiltalen. Tiltalte idømtes en bøde på 5.000 kr. KOMMENTAR: Så vidt jeg ved er spørgsmålet ikke afgjort tidligere.

Mere fleksible bevisregler (syn og skøn m.v.) fra den 1. juli 2017.

Fra 1. juli 2017 bliver det – som noget nyt i dansk ret - muligt at anvende to (eller flere) skønsmænd med samme faglige baggrund.

Dom: Pensionsselskab handlede i strid med redelig forretningsskik. Dømt til at stille kunden på uændrede vilkår i forhold til en ændret aftale. Risiko for forældelse for nogle kunder hos Sampension.

Sampension KP Livsforsikring A/S anbefalede en alvorligt syg kunde at skifte til en anden type pensionsordning. Retten i Lyngby har – med tre enige dommere - afsagt en principiel dom ført af Forbrugerombudsmanden i en sag om standardbreve, der var udformet som en personlig og individuel anbefalin

Abonner via RSS Abonner på RSS

Arrangementer

Se flere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere