FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS 2016

Forbrugerombudsmanden er den myndighed, der fører tilsyn med erhvervsdrivendes overholdelse af markedsføringsloven. Der er tale om et meget bredt område, ikke mindst fordi erhvervsdrivendes overtrædelse af anden lovgivning i de fleste tilfælde også vil være en overtrædelse af markedsføringsloven. Da forbrugerombudsmanden af ressourcemæssige årsager ikke kan holde fokus på alle områder, er der tradition for, at hun hvert år udpeger nogle fokusområder.

Hammerslag – In Real Life

Mere end 600.000 danskere ser hver uge Hammerslag. Her kan man gætte med, når ejendomsmæglere fra øst og vest konkurrerer om at gætte prisen på en ejendom. Og en gang imellem kan man undres over fejlskuddene. Ejendomsmæglerne er selvfølgelig ikke på hjemmebane, men afvigelser i millionklassen eller relativt over 33% er ikke helt usædvanlige. Og det kan man så trække på smilebåndet af. Dansk skattelovgivning indeholder en regel, der i sin grundsubstans minder meget om hammerslag, idet skatteyderne her skal gætte prisen.

Grundejerforening dømt erstatningspligtig på baggrund af vedtægter.

Højesteretsdom bør læses af mange grundejerforeninger I februar 2013 faldt skadelidte og pådrog sig personskade. Faldulykken skete på en privat fællesvej ud for Dorthe Agerskovs ejendom. Hun havde ikke foretaget glatførebekæmpelse.

Passagerne vandt i Højesteret

Det har igennem mange året været store udfordringer med at flyselskaberne overbookede deres fly og flyafgange blev ofte forsinkede og aflyst.