TILSIDESÆTTELSE AF URIMELIGE LEJEREGULERINGSVILKÅR I ERHVERVSLEJEKON-TRAKT.

Østre Landsret har i en dom fra januar 2015 har lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt vilkårene i en erhvervslejekontrakt kunne tilsidesættes som følge af, at de i det konkrete tilfælde var urimelige. Parterne indgik i 2006 en lejeaftale vedrørende lokaler i København, der skulle anvendes til café. Der var aftalt en begyndelsesleje på kr. 295.200, og det fremgik, at lejen hvert år skulle nettoprisindeksreguleres dog således, at lejen som minimum skulle reguleres med 3%.

Når arvinger hæver på forældres konti – så koster det!

Jeg behandler mange dødsboer og møder i stigende omfang et problem, der går ud på at der fra afdødes konti er hævet beløb inden dødsfaldet. Ofte er der en god forklaring, men i en del tilfælde er forklaringen mindre god: familien har hævet – ”efter aftale” – mindre eller større beløb. Hensigten viser sig ofte at være at spare arveafgift (boafgift). Problemet er bare, at det er ikke lovligt. Nogle gange er forklaringen, at der er ydet et lån til familien.

Jeg undres …

Jeg er sikker på at de fleste danskere vil nikke genkendende til, at Skatteministeriet må betragtes som ganske kreative, når det kommer til at finde på skatter og afgifter til at fylde en slunken statskasse.

Ny bog: Barnets Bedste – efter skilsmissen af Ruth Juul på eget forlag Kondia

Det er unægtelig sin sag at anmelde en bog objektivt, når jeg selv på omslaget er citeret for dette: ”En rigtig god bog med mange gode eksempler, som de fleste kan forholde sig til. Hvor ville jeg ønske, at alle ville læse den, før de går fra hinanden.